รายงานผลงานวิจัยพัฒนาชนบท (ทุนยูเสด) เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์

รายงานผลงานวิจัยพัฒนาชนบท (ทุนยูเสด) เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์

E0008 Call no. : TN900 ร451
  Author : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  Title : รายงานผลงานวิจัยพัฒนาชนบท (ทุนยูเสด) เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับการผลิตเกลือสินเธาว์
  Title Alternative : Alternative energy sources for rock salt harvesting
  Imprint : [ขอนแก่น] : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529
  Index Terms : พลังงานแสงอาทิตย์ -- วิจัย
    เกลือสินเธาว์ -- วิจัย
  Link : http://lib18.kku.ac.th/kku/detail.nsp
Copyright © 2018. FEWs: สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง